ข่าวอัพเดต

โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้ ร่วมใจภักดิ์ เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

26 ก.ค. 62

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงาน
บริษัท โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทในเครือ