กิจกรรมเพื่อสังคม

โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้ ตอกย้ำองค์กรรับผิดชอบสังคม โรงเรียนธรรมิกวิทยา (สอนคนตาบอด)

31 ม.ค. 66

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณณพงศ์ ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร พร้อมพนักงาน บริษัท โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทในเครือ ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมโครงการ “ปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง” โดยได้ มอบเงินจำนวน 50,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค – บริโภค และอุปกรณ์เครื่องเขียน ให้แก่น้องๆนักเรียนโรงเรียนธรรมิกวิทยา (สอนคนตาบอด) ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อร่วมสนับสนุนการเรียนการสอน และร่วมพัฒนาขีดความสามารถเยาวชนไทยผู้บกพร่องทางการมองเห็น กิจกรรมนี้เป็นการตอกย้ำการเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม