Sale Executive (ขอนแก่น)

2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 24-35 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ : 1ปีขึ้นไป
 • มีบุคลิคภาพที่ดี
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานขายสินค้า และลูกค้า
 • มีความสามารถในการขายตามขั้นตอนของการขาย การเปิดการขาย การเสนอขาย การขจัดข้อโต้แย้ง การปิดการขาย
 • เคยผ่านงานขายอสังหาริมทรัพย์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

บทบาทและความรับผิดชอบ

 • งานประจำ
 • เงินเดือน : 15,000-20,000 บาท/เดือน  ไม่รวมค่า Com
 • เวลางาน 08.00-17.00 น.
 • ต้อนรับลูกค้า นำเสนอข้อมูลโครงการพร้อมให้คำปรึกษา รวมไปถึงติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าจนโอนกรรมสิทธิ์
 • ให้คำแนะนำข้อมูลสินเชื่อพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า
 • วิเคราะห์ข้อมูลภายในโครงการ วิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่ง และวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า
 • ดูแลภาพรวมของโครงการ ความเรียบร้อย ทั้งในส่วนแม่บ้านและรปภ. เพื่อให้โครงการมีความพร้อมในการขาย


   สมัครงาน
ตำแหน่งงาน:
เพศ:
วัน/เดือน/ปี เกิด:
แนบเรซูเม่:
ขนาดไม่เกิน 1 Mb
แนบรูปถ่าย:
ขนาดไม่เกิน 0.5 Mb
แนบใบทรานสคริป:
ขนาดไม่เกิน 1 Mb
แนบไฟล์เพิ่มเติม:
ขนาดไม่เกิน 1 Mb