โฟร์แมน (นาจอมเทียน,สัตหับ)

1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เพศ : ชาย,หญิง
 • อายุ : 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวส - ปริญญาตรี สาขาโยธา,ก่อสร้าง,สถาปัตย์กรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ : 3-5 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Project, MS Office, Auto CAD ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่ไว้วางใจได้
 • เคยผ่านงานด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บทบาทและความรับผิดชอบ

 • งานประจำ
 • เงินเดือน : 30,000+ บาท/เดือน   
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์
 • เวลางาน 08.00-17.00 น.
 • จัดทำแผนงานและติดตามแผนงานก่อสร้าง
 • ตรวจสอบผลงานและคุณภาพของผู้รับเหมา
 • ควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนงาน
 • สรุปความก้าวหน้างาน และสถานะการเงินโครงการรายเดือน
 • ตรวจสอบการจ่าย Payment ของผู้รับเหมา


   สมัครงาน
ตำแหน่งงาน:
เพศ:
วัน/เดือน/ปี เกิด:
แนบเรซูเม่:
ขนาดไม่เกิน 1 Mb
แนบรูปถ่าย:
ขนาดไม่เกิน 0.5 Mb
แนบใบทรานสคริป:
ขนาดไม่เกิน 1 Mb
แนบไฟล์เพิ่มเติม:
ขนาดไม่เกิน 1 Mb