เจ้าหน้าที่บัญชี

1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เพศ : ชาย,หญิง
 • อายุ : 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ : 0-1ปี  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่ไว้วางใจได้

บทบาทและความรับผิดชอบ

 • งานประจำ
 • เงินเดือน : 12,000-15,000 บาท/เดือน   
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
 • เวลางาน 08.00-17.00 น.
 • จัดทำใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล และออกใบเสร็จรับเงิน
 • จัดทำสรุปรายละเอียดลูกหนี้ค้างชำระ/ติดตามหนี้สิน
 • จัดทำใบสำคัญรับ/จ่าย และรายการบันทึกบัญชี
 • จัดทำใบสำคัญรายวันทั่วไป และรายการบันทึกบัญชี
  • รายการค้างรับ/ค้างจ่าย
  • รายการปรับปรุงบัญชีทั่วไป
  • งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 • คุมการปล่อยเช่า / สัญญาต่างๆ
 • จัดทำแบบภงด.3, 53
 • จัดทำรายงานภาษีขาย
 • คุมการจ่ายเงินสดย่อย
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


   สมัครงาน
ตำแหน่งงาน:
เพศ:
วัน/เดือน/ปี เกิด:
แนบเรซูเม่:
ขนาดไม่เกิน 1 Mb
แนบรูปถ่าย:
ขนาดไม่เกิน 0.5 Mb
แนบใบทรานสคริป:
ขนาดไม่เกิน 1 Mb
แนบไฟล์เพิ่มเติม:
ขนาดไม่เกิน 1 Mb