เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เพศ : ชาย,หญิง
 • อายุ : 24-35 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสบการณ์ : ประสบการณ์ 1-2 ปี
 • มีทักษะด้าน sourcing และการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความซื่อสัตย์

บทบาทและความรับผิดชอบ

 • งานประจำ
 • เงินเดือน : 15,000-20,000 บาท/เดือน  
 • เวลางาน 08.00-17.00 น.
 • คัดสรรคู่าค้าใหม่ๆ ของแหล่งซัพพลายวัสดุ/อุปกรณ์ และงานบริการ เพื่อเป็นทางเลือกในการจัดซื้อ
 • เจรจาต่อรองในเรื่องราคา คุณภาพ คุณสมบัติของสินค้า และเงื่อนไขอื่นๆ ได้
 • จัดการประมูล เปรียบเทียบราคา และประเมินความเหมาะสมในการสั่งซื้อ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดของการจัดซื้อจัดจ้าง (PR,PO) ให้ถูกต้อง
 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ
 • การวิเคราะห์รายงานมูลค่าจัดซื้อ และการทบทวนสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
 • การบริหารและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทคู่ค้า


   สมัครงาน
ตำแหน่งงาน:
เพศ:
วัน/เดือน/ปี เกิด:
แนบเรซูเม่:
ขนาดไม่เกิน 1 Mb
แนบรูปถ่าย:
ขนาดไม่เกิน 0.5 Mb
แนบใบทรานสคริป:
ขนาดไม่เกิน 1 Mb
แนบไฟล์เพิ่มเติม:
ขนาดไม่เกิน 1 Mb