ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร (โอกาส หัวหิน)

1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เพศ : ชาย,หญิง
 • อายุ : 30-35  ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป (ทุกสาขา)
 • ประสบการณ์ : 3-5 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (พูด-อ่าน-เขียน)
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพดี, มนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานบริการ
 • มีความละเอียดรอบคอบ, มีภาวะความเป็นผู้นำ
 • ติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
 • มีความตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่ไว้วางใจได้

บทบาทและความรับผิดชอบ

 • งานประจำ
 • เงินเดือน : 30,000+ บาท/เดือน   
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์
 • เวลางาน 08.00-17.00 น.
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (พูด-อ่าน-เขียน)
 • ดูแลลูกค้า (อำนวยความสะดวก ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด)
 • ดูแลบุคลากรภายในหน่วยงาน (พนักงานธุรการ,ช่างประจำอาคาร,พนักงานรปภ.,พนักงานทำความสะอาด เป็นต้น)
 • ดูแลทรัพย์สิน / เอกสารของแผนก
 • จัดทำบันทึก / รายงานการประชุม
 • งานด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ
 • งานดูแลตรวจสอบการซ่อมบำรุงอาคาร / สาธารณูปโภค
 • ตรวจสอบความเรียบร้อย/ความปลอดภัยภายในอาคาร เพื่อให้ผู้พักอาศัยมั่นใจในความปลอดภัย
 • งานด้านการเงิน / ติดตามลูกหนี้
 • งานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


   สมัครงาน
ตำแหน่งงาน:
เพศ:
วัน/เดือน/ปี เกิด:
แนบเรซูเม่:
ขนาดไม่เกิน 1 Mb
แนบรูปถ่าย:
ขนาดไม่เกิน 0.5 Mb
แนบใบทรานสคริป:
ขนาดไม่เกิน 1 Mb
แนบไฟล์เพิ่มเติม:
ขนาดไม่เกิน 1 Mb
Line@ // FB Messnger // Tel. +6620385555