ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา (HRD)

1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เพศ : ชาย,หญิง
 • อายุ : 24-35 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสบการณ์ : ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี
 • มีความรู้และมีประสบการณ์ด้านระบบการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
 • มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอได้ดี
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาบุคลากร
 • มีความรู้ในเรื่อง KPI (หรือเคยผ่านงานในองค์ที่มีระบบ KPI)
 • สามารถออกแบบหลักสูตร หรือเป็นวิทยากรเองได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

บทบาทและความรับผิดชอบ

 • งานประจำ
 • เงินเดือน : 15,000-20,000 บาท/เดือน  
 • เวลางาน 08.00-17.00 น.
 • จัดทำแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม
 • จัดทำแผนและงบประมาณการฝึกอบรมประจำปี
 • ดูแลควบคุมการจัดฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผน/การประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม (จัดหาวิทยากร/สถานที่/เอกสารอบรม)
 • ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและจัดทำรายงานสรุปผลการจัดอบรม
 • วางแผนพัฒนาบุคลากรในระยะยาว เพื่อเป็นการพัฒนาอาชีพ,พัฒนาบุคคล,พัฒนาองค์กร และพัฒนาการปฏิบัติงาน
 • การจัดทำ Training Road Map
 • งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาทั้งหมด


   สมัครงาน
ตำแหน่งงาน:
เพศ:
วัน/เดือน/ปี เกิด:
แนบเรซูเม่:
ขนาดไม่เกิน 1 Mb
แนบรูปถ่าย:
ขนาดไม่เกิน 0.5 Mb
แนบใบทรานสคริป:
ขนาดไม่เกิน 1 Mb
แนบไฟล์เพิ่มเติม:
ขนาดไม่เกิน 1 Mb