ข่าวอัพเดต

สถิตย์กลางใจประชาราษฎร์

12 ต.ค. 61

สถิตย์กลางใจประชาราษฎร์
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์

ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัท โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทในเครือ