News

เรียลเตอร์ เมนเนจเมนท์ จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย

20 Nov 17

บริษัท เรียลเตอร์ เมนเนจเมนท์ จำกัด บริษัทบริหารจัดการอาคาร หนึ่งในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรของบริษัท โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด จัดกิจกรรม สัปดาห์ความปลอดภัย ฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัย และซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหารอาคารโอทู คอนโด เพลินจิต เพื่อเพิ่มศักยภาพการป้องกันอัคคีภัยให้กับลูกบ้านทุกท่าน

 

Line@ // FB Messnger // Tel. +6620385555