กิจกรรมเพื่อสังคม

  • ทำดีเพื่อพ่อ
    10 ส.ค. 60
    โอเชี่ยน มารีน่า ยอช์ทคลับ บริหารงานโดยบริษัทโอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ได้ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโ...